http://www.paramithia.net http://www.paramithia.net/kastro.html http://www.paramithia.net/kosmos.html http://www.paramithia.net/imagine.html http://www.paramithia.net/paint.html http://www.paramithia.net/cartoon.html http://www.paramithia.net/mail.html
 
2.H έξυπνη
"Φα δίεση ο Φιόγκος και ο Ρούχλας είναι Λα Ο Σεβαστιανός διηγείται στη γραμμή του Σι και στο Μι, τραγουδάει παραμύθια η Μελιά..."
Πληροφορίες
3.Ο μικρός Ινδιάνος
1.H ωραία και το τέρας
Το τραγούδι των τίτλων
5.Ο Γαιδουροβασιλιάς
12.Οι καμπάνες
22.Το μπιζέλι