ια φορά και έναν καιρό, ζούσε σε μια μακρινή χώρα ένας βασιλιάς που το μόνο που σκεφτόταν ήταν τα ρούχα του. Σπαταλούσε τα χρήματα της χώρας για να αγοράζει ολοένα και περισσότερα ρούχα.
Τα
καινούργια
ρουχα
του
αυτοκράτορα
Τα
καινούργια
ρουχα
του
αυτοκράτορα